תהליך הליווי

היכרות

שתיים עד שלוש פגישות ראשונות מוקדשות להיכרות הדדית והבנה ראשונית של מי הוא/ היא  ילדכם ומה מביא אתכם.ן להיפגש ולהתחיל בתהליך זה. הפגישות נערכות פנים אל פנים בפריז, או מכל מקום בעולם בשיחת וידאו. 

בשלב זה נבין יחד את נפח ואת משך התהליך, נברר אם מדובר בשאלה ממוקדת שניתן לעבד בסדרה קצרה של 3 עד 5 מפגשים או בתהליך עומק ממושך יותר הנוגע במגוון סוגיות, ואשר לטובתו נפגש על פני תקופה ארוכה יותר של כמה חודשים.

העמקה

תיאור ופירוט של השאלות וההתמודדויות המעסיקות אתכם.ן ואת ילדיכם. בשלב זה נעלה את הסוגיות המטרידות אתכם.ן, נדבר על האמונות והערכים, נאתר הבדלים בין השאיפות שלכם.ן כהורים למצב העניינים הנוכחי. נמשיג ונמפה את התחומים החשובים לכל אחת ואחד ובמה אתם נבדלים. נעמיק בלמידה של מי הוא/ היא ילדכם- מה מעניין? מה חשוב? מה מאפיין אותו.ה ועם מה הוא/היא מתמודד.ת בחיים בקרב המשפחה ומחוצה לה? ניקח את הזמן ואת המקום להעמיק בחוויה של הילד שלכם ובשאלות החינוכיות המשמעותיות לכם.ן.

הגדרת מטרות

נגדיר מה חשוב לכם.ן לעשות יחד, לאן נשאף להגיע בסופו של התהליך. נעריך מה הוא סדר העדיפויות, מה דחוף יותר ומה משני ואף זניח. נתאר בצורה מוחשית וברורה ככל האפשר לאן מועדות פנינו בתקופה הקרובה של הליווי, גם כפרטים וגם כזוג ומהו הדבר אותו אתם מבקשים עבור ילדיכם.

דרכי פעולה

מתוך תחושה של תקשורת כנה, בטוחה ומועילה, נחפש יחד דרכי פעולה עם הכוונה לחולל שינוי. בשלב הזה נייצר את מסגרת הבחירות, כלומר נקבל החלטות על שינויים ונסיונות ממשיים שעליהם נקיים מעקב משותף כדי לבחון את ההשפעה של הדרכים האלו. נברר בכל מפגש מה מתאים לכם.ן ומקדם אתכם.ן, מה מרגיש טבעי ונח ומעל הכל, מה מעצים את הקשר ומצמיח את ילידכם.